naglowek_ksn2018new.jpg

 

 
 
PROGRAM KONFERENCJI
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian i uzupełnień w programie
 
Hotel Edels, Aleja Przyjaźni 9, 22-100 Chełm
 

Piątek, 9 listopada 2018 r.

 

 

14.30 – 14.45   Otwarcie konferencji

 

14.45 – 15.30   Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. n. med. Teofan M. Domżał
„Leczenie niekonwencjonalne”

 

15.30 – 16.45   Sesja I – Choroby naczyniowe układu nerwowego

Przewodniczący: dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej, dr hab. n. med. Adam Kobayashi

Dr hab. n. med. Anna Szczepańska-Szerej
„Udary kryptogenne” (25 min.)

Dr hab. n. med. Adam Kobayashi
„Trombektomia – implikacje kliniczne i kwalifikacja pacjentów” (25 min.)

Dr hab. n. med. Piotr Sobolewski
„Zasady postępowania z chorymi z udarem krwotocznym mózgu” (25 min.)

 

16.45 – 17.15   Przerwa kawowa

 

17.15 – 18.15 Sesja II – Choroby układu nerwowego – tematy różne (część 1)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz

Dr n. med. Piotr Czapiński
„Politerapia padaczki – przesądy i realna rzeczywistość” (25 min.)

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kotowicz
„Dieta w chorobach neurologicznych” (25 min.)

Dyskusja i podsumowanie obrad pierwszego dnia konferencji (10 min.)

 

20.30 - 22.00  Kolacja

 

Sobota, 10 listopada 2018 r.

 

 

9.30 – 10.45   Sesja III – Choroby układu nerwowego – tematy różne (część 2)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska, prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Gabryelewicz
„Otępienie czy depresja?” (25 min.)

Dr n. med. Marta Leńska-Mieciek, prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
„Nowa klasyfikacja drżenia i aktualne możliwości terapii” (25 min.)

Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska
„Autoimmunologiczne zapalenia mózgu” (25 min.)

 

10.45-11.15   Przerwa kawowa

 

11.15 – 12.35   Sesja IV – Stwardnienie rozsiane (część 1)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
„Ocena długoterminowej skuteczności i bezpieczeństwa leczenia u pacjentów z wysoka aktywnością RRMS” (30 min.) Wykład firmy Biogen

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj
„Skuteczność leku MAVENCLAD® w populacji dorosłych pacjentów  z rzutową postacią SM o dużej aktywności” (25 min.) Wykład firm Merck

Dr n. med. Katarzyna Kurowska
„Czego od nowej terapii oczekuje neurolog i pacjent z rzutową postacią SM?” (25 min.) Wykład firmy Roche

 

12.35-13.00   Przerwa kawowa

 

13.00 – 14.25   Sesja V – Stwardnienie rozsiane (część 2)

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Prof. dr hab. n. med. Adam Stępień
„Nowe możliwości leczenia wysoko aktywnej postaci stwardnienia rozsianego” (25 min.)

Dr hab. n. med. Waldemar Brola
„Postępujące SM – kryteria diagnostyczne i perspektywy leczenia” (25 min.)

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Mitosek-Szewczyk
„Stres a stwardnienie rozsiane” (25 min.)

Dyskusja (10 min.)

 

14.25 - 14.30   Zakończenie konferencji

 

14.30   Obiad