naglowek_ksn2018new.jpg

 

 

ORGANIZATOR I PATRONAT NAUKOWY

 

KIEROWNICY NAUKOWI

Prof. dr hab. med. Konrad Rejdak

Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Lek. med. Zbigniew Bąk

Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego
SP Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

SP Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
22-100 Chełm, ul. Ceramiczna 1
tel. (82) 562 33 92

 

PATRONAT NAUKOWY

Oddział Neurologiczny i Oddział Udarowy
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie

Kierownik Oddziałów: lek. med. Zbigniew Bąk

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Przewodniczący Oddziału: prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI / BIURO ORGANIZACYJNE

Skolamed_adres_2017_Medtech.png