naglowek_ksn2018new.jpg

 

 

Szanowni Państwo,

 

z satysfakcją zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową "VIII Kresowe Spotkania Neurologiczne", która odbędzie się w hotelu Edels w Chełmie w dniach 9 - 10 listopada 2018 r.  (piątek - sobota). 

W programie naukowym przewidujemy wykłady m. in. na temat problematyki stwardnienia rozsianego, udaru mózgu, padaczek, chorób pozapiramidowych oraz aktualności w neurologii.

Zaproszenie do udziału w naszej konferencji przyjęli znani eksperci: prof. Teofan M. Domżał, prof. Urszula Fiszer, prof. Tomasz Gabryelewicz, prof. Jerzy Kotowicz, prof. Alina Kułakowska, prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk, prof. Konrad Rejdak, prof. Krzysztof Selmaj, prof. Adam Stępień, dr hab. Waldemar Brola, dr hab. Adam Kobayashi, dr hab. Anna Szczepańska-Szerej, dr hab. Piotr Sobolewski, dr med. Piotr Czapiński.

Tradycyjnie przewidujemy uczestnictwo ok. 100 - 150 lekarzy neurologów, zarówno z regionu jak i z terenu całej Polski. Konferencja odbywa się pod patronatem naukowym i przy wsparciu naukowym Oddziałów: Neurologicznego i Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie oraz Lubelskiego Oddziału PTN.

Więcej informacji zostanie opublikowane wkrótce!

Serdecznie zapraszamy

 

Organizatorzy